Oferta

Kable1

WIELOLETNIE

DOŚWIADCZENIE NISKIE CENY • RZETELNOŚĆ • GWARANCJA

Oferta

Specjalizujemy się w instalacjach elektrycznych w domkach jedno i wielo rodzinnych. Nie są nam obce jednak instalacje w firmach oraz mieszkaniach.

1. Instalacje elektryczne – nowe,wymiana,modernizacja:

– instalacje prowadzone wtynkowo oraz natynkowo
– w listwach lub kanałach kablowych
– na korytach oraz drabinkach kablowych
– instalacje przewodami grzejnymi ( rynny, hydranty )
– w rurach z tworzyw
– automatyka domowa
– rolety zewnętrzne

– przyłącza placu budowy
– przyłącza docelowe

oświetlenie:
– dobór oraz montaż opraw oświetleniowych
– montaż oświetlenia ewakuacyjnego
– montaż oświetlenia awaryjnego
– oświetlenia zewnętrzne ( parkowe, ogrodowe )

gniazda:
– gniazda 230V
– gniazda 400 V

2. Instalacje odgromowe ( nowe,wymiana,modernizacja):

– nowe instalacje odgromowe
– konserwacja instalacji odgromowych

3. Instalacje logiczne – teletechniczne ( nowe,wymiana,modernizacja):

– instalacji systemów alarmowych i kontroli dostępu
– instalacji domofonowych i videodomofonowych
– instalacje telewizyjne
– instalacje satelitarne
– sieci komputerowe
– Instalacje monitoringu
– telewizji dozorowej (CCTV)

4. Pomiary elektryczne:

Pomiary instalacji elektrycznych:
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
– Pomiary rezystancji izolacji obwodów
– pomiary rezystancji uziemienia
– Pomiary ciągłości PE oraz połączeń wyrównawczych
– Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
– Pomiary okresowe
– pomiary powykonawcze
– Zaświadczenie o stanie technicznym instalacji ( dla zakładu energetycznego TAURON)
Pomiary natężenia oświetlenia
– Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
– Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
– Pomiary natężenia oświetlenia ulicznego
Pomiary instalacji odgromowych:
– Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej
– Pomiary ciągłości obwodów odgromowych